Szerződések teljesítése a koronavírus járvány alatt.

2020.Március 30. 12:30 | Szerző: Dr Nagy József Ügyvédi Iroda

 

Pacta sunt servanda vagyis a megállapodásokat teljesíteni kell! A szerződés kötelez. A római jog kötelmi részének ma is élő egyik alapelve. A feleknek a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteniük kell. 

De most rendkivüli körülmények vannak! Mi van, ha nem tudok teljesíteni? 

A koronavírus okozta késedelmes teljesítésre és a teljesítés egy részének elmaradására is a szerződésszegés általános szabályai lesznek alkalmazandók.

A magyar jog szerint a 2014. március 15. előtt kötött szerződésekre a régi magyar polgári törvénykönyv előírásait kell alkalmazni. Ennek értelmében, ha egy vállalkozás megszegi a szerződést a koronavírus miatt, akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy mindent megtett, ami az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt.

A 2014. március 15. után kötött szerződésekre nézve már az új polgári törvénykönyv az irányadó. Eszerint a szerződésszegéssel – például nem teljesítés, késedelem – okozott károk megtérítése alól akkor lehet mentesülni, ha a kötelezett bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A  kialakult vészhelyzet önmagában tehát nem ok a nem szerződésszerű teljesítésre.

A 2020 előtt megkötött szerződések esetében a szerződésszegő fél jobb eséllyel mentesülhet a felelősség alól, mert a koronavírus a vállalkozások ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható eseménynek minősülhet. Azonban ekkor is vizsgálni kell, hogy a fél mindent megtett-e a körülmény elkerülése, illetve a kár elhárítása érdekében. A 2020-as szerződések esetében ez már nehezebb lesz, mert idén már számolni lehet a koronavírus következményeivel, tehát a körülmény lehet előre látható. A koronavírussal kapcsolatos zavarok így várhatóan előreláthatóak például Kínával vagy Olaszországgal kapcsolatos szerződések esetében. Vitatott lehet ugyanakkor az előreláthatóság a járvány által érintetlen, vagy csak csekély mértékben érintett területekhez kapcsolódó szerződések esetén.

Minden egyes esetben külön-külön kell vizsgálni, azt hogy a nem szerződésszerű teljesítés felróható-e a szerződést nem teljesítő félnek vagy nem.

A polgári perrendtartás szabályai alapján a bizonyítási kötelezettség azt a felet terheli, aki bizonyítékként hivatkozik egy tényre, eseményre. Jelen esetben amennyiben nem szerződésszerűen teljesít a fél, s a kialakult járványveszélyre hivatkozik, akkor a fent leírtak alapján őt terheli a bizonyítási kötelezettség.

Javasoljuk, hogy amennyiben nem tud teljesíteni vagy nem teljesítenek Önnek konzultájon irodánkkal a lehetséges következményekről.