Családjog

Amennyiben házassága végérvényesen és helyrehozhatatlanul megromlott nincs más lehetőség, mint a házasság felbontása, a válás. A házasság megkötése állami közremüködést (anyakönyvvezetőt) igényel így a házasság felbontása is csak bírósági eljárásban lehetséges. Amennyiben a feleknek nincs közös kiskorú gyermekük a házasság felbontása gyorsan akár már az első tárgyaláson megtörténhet, közös megegyezés alapján. Kiskorú gyermek esetében a feleknek meg kell egyezniük a szülői felügyeleti jogról, a gyermekkel való kapcsolattartásról, a gyermek tartásdíjról valamint az utolsó közös lakás használatának a kérdéséről.
Amennyiben a házasság felbontása utáni 2 évben olyan körülmény merül fel ami szükségessé teszi a szülői felügyelet megváltoztatását, erre csak bírósági eljárásban van lehetősége. Ugyan így szükségessé válhat az élettársi kapcsolat megszakadása után a szülői felügyelet rendezése.
A gyermekkel élő szülő a gyermeket természetben tartja, a gyermektől külön élő szülő pénzbeli juttatás ( tartásdíj) formájábn gondoskodik gyermekéről. Amennyiben a felek a tartásdíj fizetésben nem tudnak megegyezni erről a bíróság dönt, figyelembevéve a gyermek szükségleteit és a szülök vagyoni helyzetét. Bizonyos esetekben szükséges lehet a korábban megállapított tartás díj megváltoztatására.
Amennyiben a szülök házasságban éltek, annak felbontása során meg kell egyezniük a gyermekkel való kapcsolattartás szabályaiban is. Élettársi viszonyban vagy egy apaság megállapítása iránt indított per után azonban szükségessé válhat csak a kapcsolattartás szabályozása.
Bizonyos esetekben, mikor a gyermek házasságon kivül születik szükségessé válhat az apaság megállapítása iránt indított per.
Egyes esetekben felmerülhet az a kérédés, hogy valyon a gyermek édesapja ténylegesen az a személy-e akit az esetleges vélelem alapján annak kell tartani. Ilyenkor lehetőség van az apaság vélelmének megdöntésére.
A feleknek lehetőségük van arra, hogy a házasság kötésük előtt vagy a házasság fennállása alatt bármikor házassági vagyonjogi megállapodást kössenek, amelyben pontosan rögzítésre kerül, hogy a felek a vagyoni viszonyaikat, hogy rendezik a házasság alatt vagy annak felbontásakor. A házassági vagyonjogi megállapodás érvényességének feltétele, hogy az ügyvéd álltal ellenjegyzett legyen. Amennyiben a felek házassági vagyonjogi szerződéssel nem rendelkeznek és a házasság felbontása után nem tudnak megegyezni a házassági vagyon megosztásában akkor erről a bíróság peres eljárásban dönt.
Bizonyos esetekben a volt házastárs vagy a szülő olyan anyagi helyzetbe kerülhet, hogy egyéb feltételek megléte esetében a másik házastársat vagy a gyermeket tartási kötelezettség terheli.