Dr Nagy József

Dr. Nagy József ügyvéd diplomáját a Pázmány Péter Katolikus egyetemen szerezte, cum Laude minősítéssel. Ügyvédi gyakorlati idejét az egyetem alatt a Fővárosi Gazdasági Kollégiumnál töltötte. Az egyetem elvégzése utáni 3 éves szakmai gyakorlatát a büntető jog területén a Dr. Busch Ügyvédi Irodánál, a polgári jog területén a Dr. Eöri Ügyvédi Irodánál töltötte. A gyakorlati ideje alatt kriminalisztikai szakjogászi diplomát szerzett. A jogi szakvizsga letétele után megalapította a Dr. Nagy József Ügyvédi Irodát. Későbbiekben LL.M képzés keretében angol nyelven, Európai Uniós szakjogászi diplomát szerzett. 2015 óta óraadó tanár a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karának Kereskedelmi jogi tanszékén. 2006-tól- 2014-ig a Magyar Országgyűlésben szakértőként nyújtott segítséget a fogyasztóvédelmi bizottságnak. 2009-2010. között Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban volt képviselő. Jelenleg az Association of Former Members tagja Brüsszelben. 2003-tól az MLSZ-ben az Igazolási és Vitarendezési Bizottságban végez jogi munkát, mint bizottsági tag, majd később mint bizottsági elnök. Ügyvédi gyakorlati ideje alatt az ügyvéd jelölti tagozat elnökségi tagja, majd elnöke. Jelenleg a Budapesti Ügyvédi Kamarában pénzmosás ellenőrzési vizsgálóként végez munkát.